DESIGNED BY JOOMLATD

Keresés

Eseménynaptár

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
September 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sunday, 15 April 2018 18:02

Tükör-kép

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Bibliaolvasás: 2Sámuel 12,1-10

Alapige: Zsoltárok 51, 3-5

Mindenkinek vannak féltve őrzött titkai. Legtöbben meg is vagyunk arról győződve, hogy ezek soha nem kerülnek napvilágra. A titkaink addig vannak úgymond biztonságban, míg azokat senkivel sem osztjuk meg. Azzal is tisztában vagyunk, hogy ha ezek a féltve őrzött dolgok napvilágot látnak, alapjaiban változik meg az életünk, sőt akár pillanatok alatt romba is dőlhet.

Vannak ilyen féltve őrzött titkaid? Eljátszottál már a gondolattal, hogy mi történne, mi változna akkor, ha egyik pillanatról a másikra mindez nagy hirtelenséggel felszínre kerülne? Vajon megtehet-e mindent az ember annak érdekében, hogy biztonságban tudja ezeket a titkokat? Van-e olyan titkos „széf” a világon, ahol az ember ezeket el tudja rejteni a világ kíváncsi tekintete elől? Te hol rejtegeted a titkaid? Valóban biztonságban lennének azok?

Ezt olvassuk a Szentírásban: „Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék.” (Lukács 8,17)

Isten előtt senkinek sincs titka, mert Őt nem lehet becsapni. Nem lehet lehazudni dolgokat, és semmit sem lehet véka alá rejteni. Ezzel csak ritkán számolunk. De, aki tudja, hogy mivel jár mindez, az roppant nyomás alatt, lelkiismeretének a szorongatásában éli életét. Ez egy olyan teher, amivel nem lehet hosszú időn át létezni, mert teljesen felemészti az embert. Előbb-utóbb tehát mindenkinek szembe kell néznie az igazsággal.

Milyen megoldás létezik erre a problémára? Mai igénk valahol erre nézve nyújt segítséget és beszél egy lélek-gyógyító lehetőségről.

Felolvasott zsoltárunk, legtöbbünk előtt jól ismert. Dávid imádságával szoktunk odaállni Isten elé minden úrvacsora vétel előtt, amikor azt kérjük Istentől: „Tiszta szívet teremtsd bennem, óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem”.   

Hogyan született meg az egyik legszebb bűnvalló ima? A körülményekről, a dolgok hátteréről beszél Sámuel könyve. Adott egy ember a maga mérhetetlenül súlyos titkával, lelki terhével. Ő Dávid. Kettős teher szorításában éli életét: házasságtörés és gyilkosság terheli lelkét. Ezzel kell együtt élnie. De meddig? Meddig képes ilyen teher alatt létezni?

 A fordulatot egy másik ember, Isten embere hozza el számára Náthán próféta személyében. Isten rajta keresztül szembesíti tetteivel.

Miközben ez a zsoltár ismét a látószögembe került a héten, azon elmélkedtem, hogy megszületett volna ez a bűnvalló zsoltár, ha nincs Náthán, ha nem történik meg a szembesítés, ha Dávid egy példázat segítségével nem mondja ki saját maga felett az ítéletet, és ha a próféta rá nem olvassa azt a súlyos megállapítást, hogy: „te vagy az az ember”?

Ahhoz, hogy Dávid eljusson oda, ahova eljutott, partnerévé kell válnia annak az Istennek, Aki elindítja őt a gyógyulás útján. Ez az út legalább olyan fájdalmas, mint együtt élni elkövetett tetteinek következményeivel. Ellenben ez az egyetlen lehetősége.

Van-e nekünk Náthánunk?

Ebben történetben nyílván szükség volt az Isten beavatkozására. Ő a megoldás kulcsa, ellenben Dávid nem biztos, hogy eljutott volna erre a felismerésre segítség nélkül. Isten arra akarja itt figyelmeztetni az embert, hogy nem lehet egy életet hazugságban, bűneink terhe alatt vergődve leélni.

Előbb-utóbb bele kell néznünk abba a bizonyos tükörbe. Ki az, aki itt belátja, hogy segítségre van szükség? Dávid ismeri fel mindezt? Nyilván nem. Isten segítsége nélkül Dávid elveszett ember lenne. Tegyük hozzá, hogy mi is.

Különös módon és úton vezeti rá Isten Dávidot bűnei, az ő nagy titka beismerésére. Ehhez azonban végig kell hallgatnia Náthánt. Ez az első lépés. Elhangzik a példázat, majd ezt olvassuk: „Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen: az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember”. Ekkor még nem sejti azt, amit pár pillanat múlva viszont megtud.

A példázat két emberről beszél, egy gazdagról meg egy szegényről. Megtudjuk azt, hogy a gazdagnak igen sok állata volt, míg a szegénynek csak egyetlen dédelgetett báránykája. De ezt a báránykát annyira szerette, hogy családtagként dédelgette: „a falatjából evett, a poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna”. Különös, nem mindennapi kapcsolata volt tehát vele. A tragédia akkor kezdődött, amikor a gazdagnak vendégei érkeztek, s bár sok állata volt, de sajnált azokból egyet is feláldozni vendégei számára. Elvette a szegény egyetlen báránykáját és abból készítette el a vacsorát.

Amikor Dávid meghallotta ezt az esetet, még nem sejtette, hogy ez az Ő története, s kimondta saját maga felett az ítéletet: „halálnak fia az az ember”.

Ami ezután következett, az minden bizonnyal hidegzuhanyként érte. „Te vagy az az ember”! Te vagy a házasságtörő és a gyilkos. Ez a döbbenetes igazság indítja el Dávidot arra, hogy visszaforduljon Istenhez és, hogy megszülessen ez a szív mélyéről fakadó bűnbánat.

Lehetséges lenne itt egy másik forgatókönyv is? Természetesen. Dávid akár tovább is ronthatna a helyzetén azzal, hogy el teszi láb alól azt, aki tud még életének ezen mocskos foltjáról. Elhallgattathatta volna a prófétát is. Megölhette volna, ahogy tette Uriással is. Egy emberrel több vagy kevesebb? Most már úgyis mindegy! De nem tette! Vajon miért? Mert tudta, hogy Istennel nem szállhat szembe. Tudta – hiszen kimondta – hogy halál fia. Tehát megoldást, menedéket keresett. Hol találta meg? A könyörülő, irgalmas és jóságos Istennél.

Le is borult Előtte. Ez volt az egyetlen esélye. „Könyörülj rajtam…töröld el gonoszságomat”! egyetlen reménye maradt csupán: csak Ő tudja teljesen kimosni, csak Ő tudja a házasságtörés és a gyilkosság rettenetes foltját eltűntetni, hogy ne őrüljön bele, ahogy Ágnes asszony beleőrült férje ellen elkövetett gyilkosságába.

Dávid beismerő vallomást tesz. Nem tud mit kezdeni bűnével, mely állandóan szeme előtt lebeg. A bűnre nem létezik megoldás az embernél. A házasságtörés és gyilkosság helyrehozhatatlan bűn. Egyetlen gyógyír, amiben minden ember bízhat az Isten irgalmassága.

Mi ma azzal a meggyőződéssel állhatunk meg Isten színe előtt, hogy Krisztusban minden bűnünk elfedeztetik, mintha soha sem bűnt nem tettünk volna. Erre emlékeztet bennünket a kereszt. Ezért nem mehetünk el mellette észrevétlenül.

 Ne felejtsük: ahhoz, hogy Dávid eljusson a bűnbánatig, előbb végig kellett hallgatnia Náthánt. Ezt követően szembesülnie kellett a saját tükör-képével és le kellett borulnia Isten színe előtt.

Ha nem borulsz le Előtte, akkor kiborulsz. Bánd meg bűneidet, hogy irgalmasságot nyerj te is Jézus Krisztus vére által. Ez az egyetlen járható út mindenki számára. 

Pataki Levente

  

 

Read 868 times
TOP
Látogatók