DESIGNED BY JOOMLATD

Keresés

Eseménynaptár

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
October 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Saturday, 24 December 2016 17:00

A felbecsülhetetlen Ajándék

Rate this item
(0 votes)

16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

(Jn.3,16)

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

(Wass Albert)

 

Beteljesedett karácsony szent ünnepe. Mint minden évben, úgy az idén is lázas készülődés előzte meg ezt a napot. Azonban meg vagyok róla győződve, hogy legtöbben nem figyeltünk arra, amiről Wass Albert fenti sorai szólnak. Sikerült-e „felsúrolni a lelkünket” vagy örültünk annak, ha eljutottunk oda, hogy legalább a házunkat felsúroljuk?  

Nos, ha az utóbbi időben elmaradt az életünkből a lelkiekre való összpontosítás, akkor gyertek, most emeljük tekintetünket a karácsonyi külsőségekről az ünnep belső tartalmára.

Szentestén az igehallgató gyülekezet már megszokhatta, hogy általában nem a karácsonyi történetet olvasom fel, hanem egy summás igével igyekszek rámutatni az ünnep tartalmára és fő üzenetére. Ezt gyakoroltam most is. A templomos, református ember számára a fenti ige ismerősen cseng. Azért választottam ma estére ezt az igét, mert úgy vélem, hogy e sorok magukban hordozzák karácsony lényegét.

Gyertek, legyünk most mind felfedezők, s találjunk rá arra a kincsre, ami ennek az ünnepnek az igazi fényességét adja.

Miről szól általában a karácsony, melyek a különös ismertető jegyei az ünnepnek? A legtöbbet azt halljuk úton-útfélen, hogy a szeretet ünnepe. És valóban, az élet sok területén, valami olyat tapasztalunk ilyenkor, ami önmagában is kimagaslik. Előtérbe kerülnek ilyenkor a szegények, a szükséget szenvedők, a fogyatékkal élők, a magányosok, a betegek, a hajléktalanok, s különböző jótékonysági szervezetek ölelik körül ezeket az embereket a törődésükkel, segítségükkel, szeretetükkel. Ilyenkor legtöbbünknek a szíve meglágyul, s nyitottak vagyunk arra, hogy szeretetünkkel átöleljük szükséget szenvedő honfitársainak.

Valahányszor ezekben gyakoroljuk magunkat, Krisztus szeretetét próbáljuk kisugározni mások felé. És ez így van rendjén, de jó lenne, ha nem csupán ebben az időszakban gyakorolnánk krisztusszerűségünket.

A szeretethez szorosan hozzátartozik az ajándékozás. Ezzel a jelzővel is szoktuk illetni a karácsonyt, hogy az ajándékozás ünnepe. Vannak akik, hónapokon keresztül lesik szerettük óhaját és abban járnak, hogy teljesítsék vágyaikat. Ilyenkor az ember nem nézi az ajándékozandó tárgy összegét, hanem így gondolkodik: „a karácsony megér ennyit”. A kereskedők ki is használják ezt az időszakot, mert ismerik az emberek ilyenszerű gondolkodását. Aki a kereskedelemben dolgozik, azon csodálkozik, mi mindent képes az ember megvásárolni, s mennyi pénzt hajlandó ezekre áldozni. Sok helyen ilyenkor akkora a bevétel egy hónap alatt, mint egész évben.

Az ember, mintha ezzel próbálna valamit leutánozni Isten szeretetéből. A Teremtő Isten emberszeretete abban mutatkozott meg, hogy kezdetben mindent neki ajándékozott, amit a maga tökéletességében megteremtett. Gondviselő szeretetével helyezte el az első Ádámot a Paradicsomban. Sajnos csalódnia kellett az emberben. Bár őt is tökéletességre teremtette, de az ember hiszékeny volt, s inkább hitt a szétdobálónak, az ördögnek, mintsem hallgatott volna arra, Aki életet adott neki.

Ádám kétségbe esett, Évával együtt felismerte, hogy az ördög tőrbe csalta őket. Már késő volt a felismerés ahhoz, hogy a Paradicsomban, Isten tökéletes életterében maradhasson. Büntetése a száműzetés lett. A haragvó Isten azonban nem rejtette el az ember elől azt a szeretetet, amit iránta táplált. Látta, sőt megjövendölte a férfi és a nő nehéz sorsát, de soha nem hagyta magára. Szabadítást ígért. Messiást ígért, aki eljövetelkor helyreállítja mindazt, amit az ember elrontott.

Legfőbb szeretetének újbóli kiáradásáig, az ember hosszú és viszontagságos utat tett meg. Elbukott és felemeltetett. Karácsonyban ennek a Messiásnak a földre jöttét ünnepli a világ. Benne jut kifejezésre Isten legfőbb szeretete. Úgy gondolta, ha mindent odaad az embernek, akkor az örökre szeretni és tisztelni fogja ezekért Urát és Teremtőjét.

Amikor karácsonyban szeretetünk jeleként többet áldozunk és ajándékozunk embertársainknak, akkor Istennek ezt a gesztusát próbáljuk kiábrázolni. De egyikünk sem lenne hajlandó annyit áldozni, amennyit Isten értünk áldozott.Karácsonyilyformán valóban a szeretet és az ajándékozás ünnepe, az Isten szeretetének és ajándékozó jókedvének az ünnepe.

Amivel Ő ajándékoz meg, annak értékét nem lehet az arany vagy ezüst aktuális felvásárlási árában kifejezni.Értéke emberi mértékkel felbecsülhetetlen. Ezen az ünnepen, annak van igazi nagy értéke a másik ember számára, amit nem kezd ki sem a rozsda, sem a moly, ami elavulhatatlan, és soha nem romlik el.

Isten ma nem kér sokat tőled, csupán csak ennyit. Higgy Benne és fogadd el a legnagyobb ajándékot, Krisztust magát. Te miben hiszel karácsonykor? Hiszel a szeretet mindent legyőző erejében, hiszel az ember jóakaratában? De hiszel-e Jézusban? Hiszel-e Isten szeretetében, Aki a bűnös ember megváltása tekintetében legnagyobb ajándékát készítette el mindenki számára. Mert Isten mindenkit megajándékoz, nem csupán azokat, akik szeretik Őt, hanem minden bűnös teremtményét. Karácsonyban mindenki új esélyt kap Benne. Esélyt egy új életre, esélyt az örök életre. Ma rajtad áll, hogy elfogadod, vagy pediglen elutasítod Őt.

Nélküle nincs üdvösséged, nincs szabadságod, nincs igazi életed.

Vigyázz arra, amit e mai napon Istentől kaptál ajándékul. Őrizd örök életed zálogát, Krisztust a te szívedben. Mutasd meg a világnak a benned lakó Isten Fia szeretetét. Légy Krisztus szeretetének kisugárzása.

 

Mindig – mindenütt,

Ha két ember megbocsát egymásnak,

Karácsony van.

Mindig – mindenütt,

Ha megértést mutattok,

Gyermekeitek iránt,

Karácsony van.

Mindig – mindenütt,

ha valaki eldönti,

hogy tisztességesen él,

karácsony van.

Mindig – mindenütt,

Ha gyermek születik,

Karácsony van.

Mindig mindenütt,

Ha megpróbálsz életednek

új tartalmat adni,

Karácsony van.

Mindig – mindenütt,

Ha két ember igazi és mély szeretetben

Egymásra talál,

Karácsony van.

Mindig – mindenütt,

Ha egymásra a szíveteken keresztül néztek,

És mosolyogtok,

Karácsony van.

Mert megszületett a szeretet,

Mert megszületett a béke,

Mert megszületett az igazságosság,

Mert megszületett a reménység,

Mert megszületett az öröm,

Mert megszületett,

Krisztus, az Úr!

 

Read 2450 times
TOP
Látogatók