DESIGNED BY JOOMLATD

Keresés

Eseménynaptár

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
October 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wednesday, 05 July 2017 18:22

A VISKÓ: KERESZTÉNY VAGY OKKULT?

Rate this item
(0 votes)


A Viskó című alkotás milliókat hozott lázba szerte a világon. Azonban míg egyesek egy zseniális műnek mondják, mások meg vannak győződve, hogy egy igen ártalmas alkotás.

Jézus nem véletlenül a hitetésre hívta fel először a figyelmet az utolsó idők jeleként, amit utána többször megismételve hangsúlyozott a tanítványainak:

"És Jézus felelvén, monda nékik: 'Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higgyétek.' " (Máté 24. fejezetéből)

Nagyon fontos megállni Jézusnak ebben a kijelentésében, mert nincs más igazság, ami a hamis krisztustól, a világban felemelkedő antikrisztustól megőrizné a szíved!

Hogy jön ide William Paul Young "Viskó" című műve?
Senki sem tagadhatja, hogy többmilliós példányszámban kelt el mind ez, mind másik, "Éva" című könyve is, de nézzük ez utóbbi ajánlásából kiemelve a következő sorokat, olvassuk figyelmesen!:

"A 22 millió példányban elkelt sikerkönyv, A Viskó szerzőjének új, minden eddiginél felforgatóbb regénye. WM. Paul Young Kanadában született, gyerekkorát viszont Új-Guinea bennszülött törzsei között töltötte misszionárius szüleivel. Kezdetben csupán közeli barátainak és családtagjainak írta történeteit, míg A Viskó (melynek megírásában saját, fiatalkori útkeresése inspirálta) el nem hozta számára az ismertséget. Mindkét eddigi regénye felkerült a New York Times sikerlistájának első helyére. Jelenleg Oregonban él a családjával."

 

Mack és az "anyaisten" egy asztalnál

 

Most lássuk hát a szerző gyerekkorának színhelyét, bennszülött kultúráját:
"Pápua Új-Guinea kultúrájára a rendkívüli sokszínűség jellemző, mivel az országban több száz kisebb népcsoport él, főként a belső területek falvaiban. Közös jellemzője a pápua közösségeknek a természetvallás és az animizmus. A pápua falvak vallási központja a szellemház. Az ősök tisztelete igen fontos része a pápua hitvilágnak, fából faragják ki az ősöket ábrázoló szobrokat és a szellemházban helyezik el. Nem ritka az állatáldozat bemutatása a szellemeknek, de a belső területeken előfordul még a kannibalizmus is. A szellemeket tisztelik és tartanak a démonoktól, akik hitük szerint emberi és állati alakot egyaránt felvehetnek. A pápua falvakra jellemző, hogy külön nagy házban élnek a férfiak és a nők. A sértéseket vérbosszúval torolták meg, emiatt gyakori volt régen a törzsek közötti háborúskodás."

Ezek a szellemi hatások gyermekkora óta befolyással vannak a szerzőre és írásaira – nem mondható tiszta forrásnak, sőt nagyon is veszélyes, különösen, mikor nem csak egyet ezek közül, hanem az általa megismert vallások keverékét tünteti fel az isteni hármasságot sajátosan – a maga "megismerése"/fantáziája, nem a Biblia tükrén keresztül - magyarázó színekben és terjeszti is azt keresztény könyvkiadók, gyülekezetek segítségével.

Ezt hívják szinkretizmusnak, ami a hitetés, becsapás táptalaja, "kifinomult" okkult elemekkel, amihez a mai világban forgolódva könnyű hozzászokni, de nem célszerű azoknak, akiket Isten kihívott ebből a világból és megtisztított mindezektől drága áron, Jézus tiszta és szeplőtlen vérével, az Ő életét adva nekünk a bűn és a halál helyett! Miért menne hát vissza bárki is ezek után oda ahonnan kijött, ahogy a megtisztított disznó a "sárnak fertőjébe" ? (2 Péter 2:20-22!)

Nem játék kacérkodni ezekkel és más szellemet, más evangéliumot, más krisztust elfogadni ahelyett, amit a kezdetekben megismertünk, Aki által hívők lettünk! (Pál apostol elég kemény szavakkal beszél erről: Galatákhoz 1:6-9!)

A rossz apakép gyökere a műben, nagyon úgy tűnik a történetet figyelve, egy keresztény, de hirtelen haragú, könyörtelen, iszákos apa valahol a háttérben, mint minden fájdalom és hitehagyás forrása. Viszont a hitét megélő anya és a barát mindig jó és megbízható. Ez a seb nagyon fontos, hogy begyógyuljon ahhoz, hogy egy ember – különösen egy később apává váló férfi – mind az Istenképét, mind pedig a saját apai szerepét egészséges módon lássa és tudja megélni.

Ebben a műben erre is hamis "megoldást" nyújt egy Papa nevű nagymamás nőisten. Majd az ezoterikus találkozás a főhős és apja szelleme között, akiről nem tudjuk meg a filmben, hogy megtért volna a családja megfélemlítéséből, kínzásából, mégis úgy ölelik meg egymást, mintha minden rendben lenne. Az biztos, hogy nem a pokolban vannak, csak egy tisztáson, ahol messziről különböző színes fényekben sziporkázó emberi lelkek tartózkodnak és figyelnek azokra, akik nekik nagyon fontosak.

Ez lenne az ősök szellemének helye?

A viskó pedig a szellemház, aminek pitvarában a hamis jézus faragja a koporsót, hogy a főhős szellemi gizes-gazos, de gyönyörű vadvirágokkal teli kertjében eláshassa az indián férfiisten segítségével megtalált lánya holtestét, majd, ha úgy dönt, hogy itt marad, már délután, együtt hancúrozhat a korábban eltemetett kislányával?! Csak okkult igézés, hitetés lehet az az erő, ami vakká teszi ezek megítélésére a Biblia olvasó keresztényeket, vagy egy másik hozzáállás veszélye, ami nem külső behatás, hanem belső kívánság eredménye. (2 Timóteus 4 :3-4)

 

Mack meglátja elhunyt édesapját a "szellemek mezején"

 

Az apa- és istenkép helyreállítása Igei alapokon:
Ez is az utolsó idők ígéretével kapcsolódik össze. Az Ószövetség legutolsó soraiban olvashatunk az apa-fiú kapcsolat helyreállításáról, tehát Istennek igenis fontos ez:

"Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal." 
(Malakiás 4:5-6)

Nagyon fontos mindkét irány: atya → fiú, fiú → atya! 
Ha az egyik fél nem nyitott még, vagy meghalt már, akkor a kölcsönös rendezés kizárt, ám így is elengedhetetlen a megbocsátás szeretetben! A szeretet olyan ajándék Istentől, amit az emberek nem értékelnek a helyén, sajnos! Amíg mi magunk nem kezdünk el adni, addig nem várhatjuk el a másiktól sem, hogy ő legyen az első! Különösen fontos ez a szülői tisztelet parancsa miatt! Isten, a mi Teremtőnk, alkotónk előbb szeretett minket, akkor mikor még bűnösök voltunk és lázadtunk ellene.

A tékozló fiú történetében láthatjuk a jó apa képét, aki nem a jelenlegi állapotára nézett a fiának, hanem kitartóan várta vissza, ami csak a szeretet ereje által lehetséges – itt, ahogy Istenhez térésünkkor is Ő volt a kezdeményező azzal a gyermekébe vetett hittel, amit a szeretet táplált. Valójában ennek a szeretnek mindig Isten – az Atya - a forrása. János apostol leveleit olvasva feltárul ez az igaz Atyai és az ő fiától is átélt, megtapasztalt, megélésre inspiráló szeretet, amiben ha élünk, hiszem,

nincs olyan seb, amire ne lenne gyógyír!

"A Szentlelket ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze! A prófétai ajándékot és üzeneteket ne becsüljétek le, viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e! Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok, de maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik!" (1. Thessalonika 5:19-22)

http://www.nicelife.hu

Read 1695 times
TOP
Látogatók